Služby

Ustajnenie

•    Boxové ustajnenie s celodennou staroslivosťou, komfortné boxy 3,4 x 3,4m
•  Individuálny prístup k problémovým koňom a koňom so špecifickými potrebami (kone v rekonvalescencii, dýchavičné kone, kone s tráviacimi ťažkosťami, ...)
•    Kŕmenie koní kompletným krmivom 3x denne denná krmná dávka obsahuje: ovos, granule, jačmenný šrot + seno.
•    Krmná dávka je vždy namočená pre lepšiu stráviteľnosť.
•    Individuálne podávanie vitamínových a výživových doplnkov podľa dohody.
•    Pobyt koní vo výbehu každý deň podľa potreby v prípade nepriaznivého počasia sa kone dekujú (deky si majiteľ zaistí sám)
•    K dispozícii je vonkajšia piesková jazdiareň s osvetlením a krytá hala s kvalitným povrchom (piesok s textíliou)
•    Budovy areálu sú pravidelne ošetrované postrekom proti hmyzu
•    K dispozícii majú majitelia koní šatňu, sedlovňu, spoločenskú miestnosť a kuchynku

Výcvik koní a jazdcov

•   Zameriavame sa na výcvik začínajúcich jazdcov s cieľom absolvovania skúšky základného výcviku - licencia jazdca
•   Ponúkame individuálny prístup k výcviku jazdcov
•   Jazdecký oddiel spolupracuje s drezúrnymi ako aj parkúrovými trénermi
•   Možnosť prípravy jazdca do jazdeckých pretekov rôznych úrovní

Jazdecký oddiel ponúka výcvik záprahových koní

•   Podľa dohody aj prípravu koní pod sedlom, príprava koní na vozatajské preteky
•   Výcvik mladých koní (obsadnutie, základný výcvik) dĺžka tréningu závisí od individuality koňa, zvyčajne sú to 2-3 mesiace.

Skupinové jazdenie na poníkoch

•   Ponúkame vozenie detí na poníkoch podľa dohody – možnosť objednania poníkov na rôzne akcie – tábory, škôlky

Preprava koní

•   Jazdecký oddiel ponúka prepravu koní v rámci SR aj EU – cena a podmienky prepravy dohodou